Atoom

Atoom

Een atoom is het kleinste deeltje van een chemisch element. Het bestaat uit een kern van protonen en neutronen waarrond razendsnel lichte energiedeeltjes vliegen, elektronen genaamd.

De protonen hebben een positieve lading die even groot is als de negatieve lading van de elektronen.

De neutronen hebben geen elektrische lading.