Elektron

Elektron

Negatief geladen deeltje dat rond de atoomkern vliegt.

De beweging van de elektronen veroorzaakt elektrische stroom. Zelf zijn ze minuscuul: miljarden elektronen zijn samen nog kleiner dan de kop van een speld.
Bij wrijving kunnen de elektrisch geladen elektronen van het ene voorwerp naar het andere springen. Welnu, als een voorwerp elektronen verliest, wordt de lading positief. Of als een voorwerp elektronen ontvangt, wordt de lading negatief.

Positieve en negatieve voorwerpen trekken elkaar aan, en gelijke ladingen stoten elkaar af.