Gelijkstroom

Gelijkstroom

In een elektrische installatie met een vaste positieve en een vaste negatieve pool loopt de stroom altijd in dezelfde richting en ontstaat gelijkstroom. Als de positieve en de negatieve pool variëren, krijgen we wisselstroom: de stroom verandert aldoor van richting. In een stopcontact is er wisselstroom: de polen veranderen wel 50 keer per seconde.