Hertz (Hz)

Hertz (Hz)

Geluid bestaat uit trillingen die geluidsgolven opwekken. Een hoge toon wordt gevormd door een heleboel trillingen op korte tijd. Dan spreekt men van een hoge frequentie. Bij een lage toon ligt de frequentie van de trilling lager.

De geluidsfrequentie, het aantal trillingen per seconde, wordt uitgedrukt in Hertz (Hz), naar de Duitse fysicus Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894). Dat wij nu radio, telefoon en andere ‘lawaaimakers’ hebben, is te danken aan de ontdekking dat geluidsgolven kunnen worden omgezet in elektrische signalen en omgekeerd.

Wisselstroom gedraagt zich als een golf, met een frequentie van 50 Hz.