Vermogen

Vermogen

Het vermogen is de energie die gedurende een bepaalde tijdseenheid door een elektrisch systeem geleverd wordt. Het vermogen (P) hangt af van de spanning (U) en de stroom (I).

Dat geeft de volgende formule:

P = U x I

Het vermogen wordt uitgedrukt in Watt, de spanning in Volt en de stroom in Ampère.