Watermodel

Watermodel

Stroom, spanning en weerstand

Het is niet altijd zo eenvoudig om de begrippen stroom, spanning en weerstand duidelijk uit leggen. Daarom wordt soms een vergelijking gemaakt met een waterleiding met een pomp en een waterkraan.

Neem als voorbeeld de waterleiding voor de verwarming bij je thuis. De buizen vormen een gesloten circuit, zodat het water kan blijven stromen. Net zoals elektriciteit door de elektrische leidingen stroomt.

Het water stroomt met een bepaalde kracht omdat er door een pomp druk gezet wordt op het water in de leidingen. Dat is te vergelijken met de elektrische spanning. Als de pomp sneller pompt, gaat het water sneller stromen. In elektro-termen: als de spanning hoger wordt, wordt ook de stroomsterkte groter.

Maar wat is weerstand dan? Daarvoor kijken we naar onze kraan. Die regelt hoeveel water er door de buizen kan stromen. Hoe verder de kraan toegedraaid wordt, hoe hoger de weerstand, en hoe minder water er door zal kunnen. Want als de kraan helemaal toegedraaid wordt, en er dus een heel grote weerstand is, zal er helemaal geen water meer stromen. De spanning (de druk in de buis) blijft wel dezelfde. Ook al stroomt er helemaal geen water.

Volt, Ampère en Ohm

En wat hebben Volt, Ampère en Ohm hiermee te maken? Het zijn niet alleen sympathieke heren met onfrisse kapsels die dringend nieuwe kleren moeten gaan kopen. Ze hebben lang geleden – héél lang geleden - hun naam gegeven aan de eenheden om spanning, stroomsterkte en weerstand te meten. Zoals kilometer een eenheid is om de afstand te meten naar het huis van De Bomma, en kilogram een eenheid om het gewicht van een zak chips (of een paar zakken chips) te berekenen.

Volt meet de spanning (de druk op het water in de leiding). Ampère meet de stroomsterkte (de hoeveelheid water die gedurende een bepaalde tijd door de buis stroomt). En Ohm meet de weerstand (hoe groot is de doorgang die de kraan openlaat en die bepaalt hoeveel water er door kan).

Genoeg over water

Doe die kraan maar dicht, want water en elektriciteit blijven best uit elkaars buurt. Maar daarover kun je hier meer lezen.