Vragen over elektriciteit leren

Vragen over elektriciteit leren

In de TSO-richting elektrotechnieken (2e graad) en elektrische installatietechnieken (3e graad) leer je theorie én praktijk. Je bent na je opleiding klaar om als elektricien aan de slag te gaan of om verder te studeren.

Je weet nu al wat je wilt studeren. Straf! Jammer genoeg bestaat er pas vanaf het 3e jaar (men zegt ook: vanaf de tweede graad) een richting elektriciteit. Iedereen die geslaagd is in het 2e jaar, wordt er toegelaten.

In het 1e en 2e jaar krijgt iedereen al wat elektriciteit in het vak techniek. In het 2e jaar bestaan er richtingen zoals mechanica-elektriciteit, elektriciteit-hout of bouw-elektriciteit. Daar staat al wat meer elektriciteit op het programma. Lees meer.

In de 2e graad van het technisch onderwijs (TSO) bestaan er 3 opleidingen:

  • elektrotechnieken,
  • elektriciteit-elektronica,
  • elektromechanica.

Elektrotechnieken is een richting met een mix tussen theorie en praktijk. De 2 andere opleidingen zijn theoretischer en bevatten een steviger pakket wiskunde.

In de 2e graad van het beroepsonderwijs (BSO) kun je de richting elektrische installaties volgen. Dat is een heel praktijkgerichte opleiding.

De opleidingen in Algemeen Secundair Onderwijs (ASO), Technisch Secundair Onderwijs (TSO) en Beroepssecundair Onderwijs (BSO) zijn allemaal evenwaardig. ‘Afzakken’ is dus niet het juiste woord.

Hou er ook rekening mee dat je de basis van elektriciteit meekrijgt in het derde en vierde jaar. Als je die basis mist, zul je extra hard moeten werk om je achterstand weg te werken.

Tip: vraag aan je ouders waarom ze elektriciteit geen goede studiekeuze vinden. Misschien hebben ze bepaalde  vooroordelen: dat je bijvoorbeeld moeilijk werk vindt, dat je later niet kunt voortstuderen, … Meestal kloppen die vooroordelen niet. De job van elektricien hoort bijvoorbeeld al een tijdje tot de knelpuntberoepen: dat betekent dat er heel veel werkaanbiedingen zijn en dat je dus snel aan de slag kunt.

Dat kan. In het deeltijds onderwijs leren volg je 1 à 2 dagen les, de andere dagen leer je het vak op de werkvloer in een bedrijf.

Twee vormen van deeltijds onderwijsleren

1 dag per week krijg je algemene vorming en theorie op een Syntra-campus. De 4 andere dagen sta je op de werkvloer.

Je krijgt 2 dagen per week les op een gewone school. Op het programma staan algemene vorming en theorie. De rest van de week (drie dagen) werk je.

 

Ja. Na je 6e jaar BSO kun je je specialiseren in een 7e jaar zoals BSO industriële elektriciteit of koeltechnische installaties. In het TSO zijn er specialisatiejaren zoals stuur- en beveiligingstechnieken, regeltechnieken of industriële koeltechnieken. Heel wat mogelijkheden dus! Meer weten.

Na het 6e jaar kun je in elk geval kiezen voor een 7e specialisatiejaar.

Wil je een bachelor volgen? Dan heb je een diploma secundair nodig. Dat heb je op zak na het 6e jaar TSO. Volg je de BSO-opleiding elektrische installaties? Dan ontvang je na het 6e jaar een attest. Een diploma kun je behalen door nog een specialisatiejaar bij te doen.

Om te slagen voor een bachelor zijn er drie belangrijke voorwaarden.

Je moet:

  • heel gemotiveerd zijn
  • graag studeren
  • genoeg theoretische kennis hebben.


De eerste twee voorwaarden, motivatie en zin om te studeren, zijn niet te ‘leren’. Anders gezegd: een ASO-diploma is geen garantie op succesvolle hogere studies, en een TSO’er of BSO’er met de juiste ingesteldheid heeft ook een goede kans op slagen.

De derde voorwaarde (voldoende theoretische kennis) is soms een probleem voor wie uit het TSO of BSO komt. Maar met bijles of zelfstudie is het mogelijk om die achterstand weg te werken. Maar opnieuw: op voorwaarde dat je gemotiveerd bent en graag studeert.

Ideaal is het niet, maar het kan tot op het einde van het 4e middelbaar. Je moet dan wel gemotiveerd zijn en over flink wat doorzettingsvermogen beschikken. Want je zult heel wat achterstand moeten inhalen.
Gelukkig sta je er niet alleen voor. De leerkrachten zullen je zeker helpen.

Tip: vertel je leerkrachten bij het begin van het schooljaar zeker dat je uit een andere richting komt.

Je moet vooral praktisch slim zijn: je gezond verstand gebruiken, en logisch kunnen redeneren. Eerst denken, dan doen (maar toch ook wel blijven nadenken wat je aan het doen bent!). Natuurlijk is het belangrijk dat je ook handig bent.

Je kunt naar het deeltijds onderwijs:
-    als je 16 jaar bent of,
-    als je 15 bent en uit het 2e jaar middelbaar komt (je hoeft niet geslaagd te zijn).

Meer over deeltijds leren en werken.

Klik hier voor een overzicht van alle Syntra-centra in Vlaanderen en Brussel. Of raadpleeg onze scholenzoeker.

Kijk eens op onze scholenzoeker. Daar kun je een school zoeken in je buurt.

Je kan elektriciteit studeren als voltijdse opleiding in het technisch (TSO) en in het beroepssecundair onderwijs (BSO). Kijk eens op onze scholenzoeker. Daar kun je een school zoeken in je buurt. 

Daarnaast bestaan er ook opleidingen waar je Leren & Werken al op jonge leeftijd kan combineren.

Dat hangt af van je interesses en je talenten. Zit je graag op school en zie je er niet tegen op om na schooltijd nog wat te studeren? Dan zit je prima op je plaats in het voltijds onderwijs.

Klaar voor the real life? Wil je het vak vooral al doende leren en popel je om te gaan werken? Kies dan voor het systeem van Leren & Werken. Dan heb je 1 à 2 dagen gewoon les. De andere dagen werk je in een bedrijf voor een baas.

In een BSO-opleiding ligt de nadruk op de praktijk. Je leert er een echt beroep of vak en je kunt dus na je opleiding dadelijk aan de slag.

Een TSO-opleiding is theoretischer. In elektrotechnieken (tweede graad) en elektrische installatietechnieken (derde graad) krijg je een mix tussen theorie en praktijk. Na je opleiding ben je klaar om als elektricien te gaan werken of kan je verder studeren.

Een ander verschil tussen TSO en BSO heeft te maken met het diploma: na het 6e jaar TSO heb je een diploma secundair onderwijs op zak, na het 6e jaar BSO een attest.

Je kunt achteraf nog een diploma secundair onderwijs behalen als je een 7e specialisatiejaar gevolgd hebt. Met een diploma heb je iets meer kans op werk, kun je gemakkelijker carrière maken en heb je meestal een hoger loon.

In het BSO zijn er de richtingen elektrische installaties en koelinstallaties. Deze opleidingen zijn heel praktisch gericht en sluiten aan op het vierde jaar BSO elektrische installaties. Na je zesde jaar ben je klaar om aan de slag te gaan.

In het TSO bestaan er vier richtingen:

  • - elektrische installatietechnieken
  • - elektromechanica
  • - elektriciteit-elektronica
  • - koel- en warmtetechnieken


Elektrische installatietechnieken sluit aan op het 4e jaar TSO elektrotechnieken. De opleiding is een mix van theorie en praktijk en bereidt je voor op het beroep van elektricien. Je kan ook voor de richting koel- en warmtetechnieken kiezen als je interesse hebt om koeltechnicus te worden.

Elektromechanica en elektriciteit-elektronica zijn meer theoretisch van aanpak. Na je 6e jaar kun je kiezen voor hogere studies.

De BSO-richting elektrische installaties is de perfecte opleiding als je vooral de praktijk van elektriciteit wilt leren.
Heel veel praktijk heb je natuurlijk ook in het systeem van Leren & Werken, waar je 1 à 2 dagen per week les hebt en voor de rest echt op de werkvloer staat.